u radu
  in redesign
 
FOTOGRAFSKE I DIZAJNERSKE PRODUKCIJE
  PHOTOGRAPHIC AND DESIGN PRODUCTIONS
 
snimanje analogne i digitalne fotografije
  analoque and digital photography
skeniranje negativa i dijapozitiva
  scaning negatives and slides
izrada fotografija i tematskih CD-ova
  photo prints and CD's 
digitalna obrada i dizajn
  digital editing and design
 

 
bosko.lucev@gmail.com
+ 385 (0)99 7442757

 

______________