o nama - - kontakti

BURTIŽ - LATINSKO IDRO
tradicija oživljena simbolom jedra

KRALJICA MORA

 

Rijeka - RI

loger; 35,00m

Školski brod namijenjen praktičnoj nastavi i plovidbi učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta. Porinut je 2009. Često je podrška prilikom organizacije festivala mora. Viđali smo ga u Rijeci, Starom Gradu, Komiži...

HOME----BRODOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2001, 2010, Boško Lučev,--- foton2pixel