o nama - - kontakti

BURTIŽ - LATINSKO IDRO
tradicija oživljena simbolom jedra

LOVRANSKI GUC

 

Lovran - OP 973

guc, 5,m ??

Lovranski meštri brodogradnje napravili su barku koja najbolje udovoljava potrebama lokalnih pomoraca i ribara. Malen, lagan i okretan brodić koji se lagano koristi u ribolovu, a po iznenadnoj buri brzo se skrije među sigurne stijene. Baš ta upravljivost zabilježena je na donjem slijedu fotografija kada je nedostajalo tek nekoliko centimetara da barka zagrabi more. Sama barka nije dovoljna pa je potrebna i pomorska vještina.

HOME----BRODOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2001, 2010, Boško Lučev,--- foton2pixel