S

o nama - - kontakti

BURTIŽ - LATINSKO IDRO
tradicija oživljena simbolom jedra

HRVATSKA, DOMOVINA MORA
MALINSKA 4.-9. rujna, izložba fotografija

 

Udruga Cronaves u suradnji s Ministarstavom vanjskih i europskih poslova priredila je izložbu pod nazivom HRVATSKA, DOMOVINA MORA. Udruga je osnovana kako bi se bavila promidžbom i očuvanjem htvatske pomorske baštine. Tri su glava oblika rada. Prvi je organizacija predstavljanja baštine na međunarodnim festivalima (Brest, Morbihan, Sete...). Drugi je organizacija festivala Dani u Vali u Starom Gradu na otoku Hvaru koji sve više poprima ozbiljan nacionalni ali i međunarodni oblik. Treći je organizacija izložbi fotografija bilo u sklopu neke manifestacije bilo kao samostalni događaj. Svima je zajedničko prepoznatljivost Hrvatske kao zemlje s dugom i vrijednom pomorskom tradicijom. Autori izložbe su članovi udruge Cronaves: Andrina Luić, Boško Lučev, Vislav Torre i Dubravka Pajk.

Prije nekoliko godina mlada ekipa u Malinskoj na otoku Krku odlučila je dati svoj doprinos zaštiti i očuvanju tradicijskih vrijednosti i baštine. Između ostalih aktivnosti posebno su bili zainteresirani za brodogradnju tradicijskih barki i plovidbu. Kao prvo izgradili su na najboljoj lokaciji u centru mjesta uz more interpretacijski centar DUBOAK. U okolici Malinske rastu vrlo kvalitetni hrastovi koji su stoljećima bili izvor privrednih aktivnosti. Čaroliju hrasta nastoje pretočiti u zanimljivu priču. Entuzijazam spomenute ekipe i smisleni doprinos turističkom poslovanju prepoznale su lokalne vlasti i osigurali financijska sredstva za ostvarenje projekta. Nekoliko godina korona krize dalo im je vremena uraditi potrebnu infrastrukturu pa su sada u početnim godinama punih aktivnosti. Izreku kako "ima mjesta za napredak" oni ozbiljno shvaćaju i nastoje što brže provoditi. Vrijedne suradnike u ovom i još nekoliko projekata pronašli su u udruzi Cronaves. Tako su prošle godine sudjelovali na festivalu Dani u Vali u Starom Gradu na Hvaru, a ovog proljeća na festivalu mora u zaljevu Morbihan u Francuskoj. U planu je još nekoliko zajedničkih manifestacija.

O izložbi je govorila kustosica Bruna Kocijan, a o udruzi CRONAVES i izloženim fotografijama Boško Lučev. Nazočne je o 5. smotri i regati tradicijskih barki "Homo na jidra" upoznao direktor TZO Malinska-Dubašnica Daniel Manzoni, a općinski načelnik Robert Anton Kraljić proglasio je izložbu otvorenom. Prisutni su još bili Željko Skomeršić (interpretacijski centar Krk), Franko Kraljić (škver u Malinskoj), Nataša Badurina Cvelić (NO interpretacijski centar Malinska).

Sve fotografije sadržane u izložbi: HRVATSKA, DOMOVINA MORA

Fotografije s otvorenja su djelo voditelja interpretacijskog centra Dina Buljata koje je dopustio za objavu pa mu zahvaljujem.
Više sa otvorenja možete pogledati na službenoj stranici centra DUBoak.

Tijekom boravka u Malinskoj posjetili smo interpretacijski centar u Krku. Po količini i kvaliteti materijala ovo je pravi muzej koji može ispuniti istraživačke i edukacijske apetite. Za informativnu fotografsku obradu materijala trebalo bi nekoliko dana, a za potpunu muzeološku pripremu trebalo bi mjesec dana, a možda i puno više. Velika količina materijala znači da je moguće priređivati tematske postave koji bi u obliku prigodnih brošurica mogle izazvati pozornost stručne javnosti. Mnogi interpretacijski centri sadrže svega nekoliko artefakata pa uz nekoliko artističkih modela grade tematsku cjelinu. Interpretacijski centar pomorske baštine u Krku ima vrlo visoki potencijal.

HOME

© Copyright 2001, 2010, 2024, Boško Lučev,--- foton2pixel