o nama - - kontakti

BURTIŽ - LATINSKO IDRO
tradicija oživljena simbolom jedra

XIV LATINSKO IDRO 2011

Bažokići tuku mrtu i rastiru mriže

 
Bažokići dolaze
i tuku mrtu
profesor Vlade objašnjava postupak
potapanje mriže
vađenje mriže
rastiranje mriža
još rastiranje mriža

Latinsko idro 2011
dani latinskog idra

predavanje

regata latinsko idro

HOME

© Copyright 2001, 2010, 2024, Boško Lučev,--- foton2pixel