o nama - - kontakti

BURTIŽ - LATINSKO IDRO
tradicija oživljena simbolom jedra

ROTA PALAGRUZONA 2010
video prikaz fotografija od Murtera do Palagruže i natrag

 

od Murtera do Hvara

doček na Hvaru

pripreme za prvu etapu od Hvara do Visa

od Hvara do Visa

na Visu

od Visa do Komiže

od Komiže do Palagruže

od Palagruže do Murtera

od Murtera do Palagruže i natrag - sve zajedno

na Palagružu

Rota palagruzona 2010
HOME

© Copyright 2001, 2010, 2024, Boško Lučev,--- foton2pixel